/planificacio-de-reunions-de-pares-i-mares-4/media/LOGO_CURS.2.1.1.jpg

Planificació de reunions de pares i mares

Reunions informatives d'inici de curs Els propers dies es realitzaran les sessions informatives adreçades als PARES I MARES:    DIMARTS 15 d'octubre: 1er Batxillerat Grup: 1 Tutor: Manel Sans. Hora d’inici: a les 19h 1er Batxillerat Grup: 3 Tutora: Sara París. Hora d’inici: a les 19h30m   DIJOUS 17 d’octubre: 1 Batxillerat Grup: 2 Tutor: Jaume Torres. Hora d’inici: a les 19h   DIMARTS 22 d'octubre: 1er CFGM Gestió administrativa 1er. Tutora: Gemma Mayoral Sistemes microinformàtics i xarxes 1er: Grup: Matí: Alberto Milián Grup: Tarda: Àlex Castel Hora d’inici: a les 19h   PQPI Auxiliar en Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Tutor: Javier Zarza. Auxiliars en Vendes, Oficina i Atenció al Públic. Tutor: Glòria Roqué Auxiliar de Muntatges i Manteniment de Sistemes Microinfomàtics. Tutor: Pedro Peña Hora d’inici: a les 19h   DIJOUS 24 d’octubre: 1r CFGS Administració i Finances 1er. Tutor: Blas Marcos Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics 1er. Tutora: Susana Castañeda Gestió Comercial i Màrqueting. Matí: Tutora: Patricia Gil Tarda: Gemma Mayoral Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1er. Tutor: Daniel Santiago. Desenvolupament d’Aplicacions Web 1er. Tutora: Diana Padilla Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Tutora: Diana Padilla Hora d’inici: a les 19h   DIMARTS 29 d’octubre: Accés a Cicles Formatius de Grau Superior Accés 1M i 3M. Tutora: Glòria Roqué Accés 2M. Tutor: Jordi Pérez Accés 4T. Tutor: Àlex Castel Accés 5N. Tutora: Francesca Ferrer Hora d’inici: a les 19h   LLOC: SALA DE CONFERÈNCIES DE L’ESCOLA   Properament entregarem als alumnes una circular amb l’ordre del dia; per tal de confirmar la seva assistència cal que ens ho comuniquin, a través del tutor/a, entregant-li la circular signada.

Processant la petició. Espera, si us plau!