Per què Stucom?

 

Relacions Escola-Empresa

El departament de la Borsa de Treball gestiona la Formació Pràctica en Centres de Treball i orienta els alumnes en les seves futures carreres professionals.

Les pràctiques en empresa permeten adquirir una experiència professional en empreses i institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels nostres estudiants. Aquesta experiència facilita a l’alumne un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral.

Una vegada l’alumne finalitza els seus estudis, la Borsa de Treball de Stucom s’encarregarà de donar suport a l’alumne facilitant-li opcions professionals ajustades al seu perfil professional que el poden portar a una contractació laboral.

Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.

Relacions Internacionals-Erasmus+

Les pràctiques laborals en empreses, la millora de l’angès i el coneixement d’altres cultures són motius suficients perquè, des de Stucom, ens hàgim marcat l’objectiu d’internacionalitzar el nostre Centre. Avui dia les experiències a l’estranger i els coneixements d’altres cultures constitueixen també una experiència extremadament enriquidora a nivell personal. Per això hem establert vincles amb països i institucions estrangeres que ens permeten participar en diferents projectes tant a nivell acadèmic com professional.

Personalització i Qualitat Acadèmica

Els nostres Cicles formatius tenen com a objectiu fonamental oferir una formació eminentment pràctica que combina un alt coneixement de les matèries bàsiques de cada especialitat i desenvolupa alhora competències professionals fonamentals i exigides pel sector empresarial.

Potenciem:

  • Treball en equip
  • Planificació
  • Habilitats comunicatives
  • Lideratge
  • Actitud emprenedora
  • Domini d’idiomes

Stucom durà a terme una Orientació Personalitzada de l’alumne. A través d’aquesta orientació es podran detectar els interessos professionals de l’alumne i orientar-lo en aquelles habilitats (competències) que posseeix de forma innata i que és bo que segueixi desenvolupant i per reforçar les seves competències abans que s’incorpori al mercat laboral.

Programa adaptat per esportistes de bon nivell

Innovació

Atents sempre a totes les novetats que es produeixen al mercat a nivell d’aplicacions informàtiques i de gestió, programaris i qualsevol altra novetat que incideixi directament sobre els sectors productius per als quals formen els nostres alumnes. Fruit d’això sorgeixen les aules d’empresa i mac.