Per què estudiar a STUCOM ?

  1. Formar en valors, hábits i actituds socials. Stucom Centre d’estudis no se centra només en la transmissió de coneixements. També considerem molt important la formació integral de l’alumne.
  2. Mantenir viva la comunicació Escola i Familia: A Stucom disposem d’ informació immediata sobre el rendiment acadèmic i l’ actitud de l’ alumne. La compartim amb el seu entorn familiar dins el marc de l’acció tutorial.
  3. Donar un nivel acadèmic competitiu: Stucom us ofereix una formació de qualitat i de nivell.
  4. Horari d’ atenció personalitzada a l’ alumne: Per tal de reforçar els coneixements, Stucom posa a disposició dels alumnes les hores d’ atenció personalitzada (fora de l’ horari lectiu), orientades pel mateixos professors de Stucom.
  5. Acció Tutorial: El seguiment acadèmic de l’ alumne i l’acció tutorial a Stucom són els pilars del nostre projecte educatiu.
  6. Orientació universitària i inserció laboral: A Stucom posem a la vostra disposició el Departament d’ Orientació Acadèmica, un equip de professionals que us assessoran i ajudaran a prendre les millors decisions de futur. ​​​​​​​
  7. Internacionalització: Stucom considera fonamental l`aprenentatge d’ idiomes ja que us obren les portes a la comunicació global. Us oferim la possibilitat de realitzar intercanvis linguistics i participar en projectes internacionals.
  8. Noves Tecnologies: La utilització de les TIC a les aules de STUCOM ja que donen suport als professors i permeten fer les classes més amenes, atractives i visuals. Disposem d' un Campus digital que és una gran eina per l'aprenentatge i la comunicació dins del col·lectiu de Stucom.
  9. Política de Qualitat:: La Direcció de Stucom promou com a eina bàsica de millora, un Sistema de Gestió de la Qualitat d’ acord amb la norma de refèrencia UNE-EN-ISO 9001/ 2000, per poder respondre a les necessitats del nostres clients.
  10. Aposta per l'esport: Stucom promou l'activitat esportiva i fomenta l'ús del esport com a eina integradora.
Processant la petició. Espera, si us plau!