Oferta de places per asesorament i reconeixement per el proper curs.

FAMILIA CICLO
AG - Administració i gestió Nº de places: 40 CFPM AG10 - Gestió Administrativa Nº de places: 20
CFPS AGB0 - Administració i finances Nº de places: 20
CM - Comerç i màrqueting Nº de places: 40 CFPM 0601 - Comerç Nº de places: 20
CFPS 0651 - Gestió comercial i màrqueting Nº de places: 20
EE - Electricitat i electrònica Nº de places: 20 CFPS EED0 - Sistemes de telecomunicacions i informàtics Nº de places: 20
IC - Informàtica i comunicacions Nº de places: 80 CFPM IC10 - Sistemes microinformàtics i xarxes Nº de places: 20
CFPS ICA0 - Administració de sistemes informàtics en xarxa Nº de places: 20
CFPS ICB0 - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Nº de places: 20
CFPS ICC0 - Desenvolupament d'aplicacions web Nº de places: 20
Processant la petició. Espera, si us plau!