/nou-calendari-pau-2020/media/noves-dates-pau.jpg

S'aprova el nou calendari de les proves d'accés a la universitat en convocatòria ordinària subjecte a l'evolució de la pandèmia

El Consell Interuniversitari de Catalunya, en reunió celebrada ahir a la tarda, va decidir proposar les noves dates per la realització de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), la Prova d’Accés per als més grans de 25 anys , la Prova d’Accés per als més grans de 45 anys i les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària.

Les dates proposades són les següents:

Proves d’Accés a la Universitat (convocatòria ordinària): dies 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020

Dimarts 7 de juliol
Examens de Llengua Castellana i Literatura, els de Ciències de la Terra i del Medi ambient i Fonaments de les Arts en horari de matí, juntament amb el de Matemàtiques aplicades. A la tarda, a partir de les 15h, s’han programat les proves d’Anàlisi Musical, Història de l’Art i Física.

Els estudiants que s’hagin d’examinar de matèries que coincideixen en el mateix horari (com pot ser el cas d’Anàlisi Musical i Història de l’Art, que pertanyen a la mateixa modalitat de Batxillerat) ho faran de manera continuada, sense sortir de l’aula.

Dimecres 8 de juliol
Exercicis de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Estrangera, que ocuparan la franja matinal, es duran a terme les proves de tres matèries de modalitat més: Electrotècnica, Economia de l’Empresa i Literatura Catalana.

Dijous 9 de juliol
Examen d’Història, al qual seguiran, entre les 12 i les 13,30h, els de Dibuix Artístic, Llatí i Matemàtiques. Per a la tarda, estan programats els exàmens de Dibuix Tècnic, Història de la Filosofia i Literatura Castellana.

Divendres 10 de juliol
Proves de Química, Disseny i Geografia i, en horari de tarda, Biologia, Cultura Audiovisual, Grec i Tecnologia Industrial.

Prova d’Accés per als més grans de 25 i 45 anys:  dia 18 de juliol de 2020 (MATI- fase general) i dia 18 de juliol de 2020 (TARDA - fase específica, només per als més grans de 25 anys)

Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària:  dia 15 de juliol de 2020.

Cal remarcar però, que aquestes dates estran en funció de l’evolució de la pandèmia i el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb la pandèmia.

També és important remarcar que l’executiu català i les universitats han decidit flexibilitzar l’opcionalitat en els exàmens  per tal de facilitar que l’alumne pugui assumir el conjunt de la prova proposada. Sobre aquesta flexibilització, en la reunió d’ahir se’n van acordar les bases i els coordinadors de les matèries ja han començat a treballar-hi, tenint en compte que no hi haurà una reducció dels temaris, no hi haurà un canvi radical en el model d’examen que els alumnes esperren i que qualsevol adaptació no podrà allargar el temps de lectura dels exàmens ni, per tant, la seva durada.

Canal Universitats

Més informació a GOVERN.CAT

Informació del Blog de STUCOM (STUBLOGS). Informació d'orientació universitaria

Processant la petició. Espera, si us plau!