Mobilitat Internacional

 

Erasmus+ és un programa europeu que acull diverses accions educatives i socials en les quals centres educatius com el nostre pot participar. A part d’accions orientades a projectes de recerca i millora educativa, sobretot per al personal docent, Erasmus+ promou la mobilitat d’alumnes de FP a l’estranger en estades de diversa durada depenent del nivell de la FP en el qual els alumnes participants s’emmarquin. Aquestes estades poden ser de pràctiques o d’estudis.

El 2013 Stucom va aconseguir la Carta Erasmus PDF per al període 2014-2020, document de gran importància en l’àmbit educatiu europeu ja que atorga als centres com el nostre l’oportunitat de demanar beques Erasmus per a fer les pràctiques laborals dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a l’estranger, i, en un futur, poder establir les bases per poder cursar part dels nostres cicles en un altre país. A més, podrem participar en l’àmbit de l’Educació Superior (CFGS i Universitat) en d’altres projectes educatius de l’àmbit de la Formació Professional que de segur faran del Stucom un centre de referència per a la FP. La Carta Erasmus, o en anglès, Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), fa que Stucom sigui internacionalment reconegut i que tinguem accés a un programa educatiu de qualitat en el marc de les propostes que la Unió Europea manté per a la millora i internacionalització dels estudiants d’FP.

Cada curs, en el mes de novembre, just abans d’acabar la primera avaluació, es publicarà una convocatòria de beques dirigida als nostres estudiants per tal que puguin participar-ne en el procés de selecció. Tant si vols marxar dintre del curs escolar, com si vols fer-ho un cop estiguis graduat, has de participar en el mateix procés de selecció.

En el termini que la convocatòria indiqui, el candidat lliura un sobre amb el seu nom amb la següent documentació:

Documentació

PROCÉS 15_FCT_ACCEPTACIÓ NORMATIVA_FTC ESTRANGER REV 0 Procés 15_FCT_Circular informativa inicial_FCT estranger PROCÉS 15_FCT_FULL ATORGAMENT_FTC ESTRANGER REV 0 PROCÉS 15_FCT_FULL INSCRIPCIÓ_FCT ESTRANGER_REV 0 PROCÉS 15_FCT_FULL RESOLUCIÓ ATORGAMENT_FTC ESTRANGER REV 0 PROCÉS 15_FCT_FULL SEGUIMENT ACADÈMIC_FCT ESTRANGER_REV 0 PROCÉS 15_FCT_FULL SOL LICITUD_FCT ESTRANGER_REV 1
Processant la petició. Espera, si us plau!