Matrícula Pau Setembre

Matrícula Pau Setembre Per als alumnes que es matriculen a les PAU de la convocatòria de setembre, recordeu que: Els alumnes que ho desitgin, poden venir a fer el tràmit des de l’escola el divendres 20 de juliol a les 10h.
  • b)      Cal imprimir el resguard de pagament.
  • c)       Pagar les taxes dins de termini del 20 al 23 de juliol 
Darrer dia de pagament: 24 de juliol de 2012 Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas. Els estudiants de la convocatòria de setembre han de consultar el lloc on s’han d’examinar al portal https://accesnet.gencat.cat Per tal de saber a quin tribunal us han assignat i mirar de poder-vos acompanyar els dies de les PAU, tant aviat quan sapigueu el tribunal i lloc de realització de les proves ens ho comuniqueu.
  • Documentació que cal portar: Els estudiants han de portar sempre el seu full de matrícula i el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de qualsevol membre del seu tribunal.Si algun estudiant necessita acreditar l'assistència a les proves, pot sol·licitar el corresponent justificant al president o presidenta del seu tribunal.
  • Calendari i horaris: Les PAU del curs 2011-2012 tindran lloc els dies: 4, 5 i 6 de setembre. Cada examen té una durada d'una hora i mitja.
    • 4 de setembre 8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant 9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura 11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura 13.00 -14.30 Disseny Matemàtiques aplicades a les ciències socials Ciències de la terra i del medi ambient 14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR 15.30 -17.00 Literatura catalana Dibuix tècnic
    • 5 de setembre 8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia 10.30 - 12.00 Llengua estrangera 12.30 – 14.00 Dibuix artístic Llatí Matemàtiques 14.00 - 15.00 DESCANS PER DINAR 15.00 - 16.30 Literatura castellana Tecnologia industrial
    • 6 de setembre 8.30 -10.00 Geografia Física 10.30 - 12.00 Cultura audiovisual Grec Biologia 12.30 – 14.00 Anàlisi musical Economia de l’empresa Química 14.00 - 15.00 DESCANS PER DINAR 15.00 - 16.30 Història de l’art Electrotècnia
Processant la petició. Espera, si us plau!