/lloc_de_les_proves_acces_universitat_pau_set_2018/media/MAPA_PAU_2018.PNG

Lloc de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de Setembre 2018

PAU, convocatòria de setembre, tribunal i lloc dels exàmens

Els alumnes de Stucom que es presenten a la Selectivitat en aquesta convocatòria de setembre, s’han d’examinar a la Facultat de Dret de la UB (Diagonal, 684, a la vora de l’estació Palau Reial de la línia 3 del Metro). El tribunal corresponent és el 4 01 002.

Processant la petició. Espera, si us plau!