L'Equip de Cheerleaders

L'equip de Cheerleaders de Stucom va ser entrevistat per les cadenes televisives de Tele Madrid, CUATRO y CNN.  
Processant la petició. Espera, si us plau!