Intermediació laboral

 

El Programa d'Intermediació Laboral de FP-Empresa té com a objectiu atendre les necessitats de les empreses en matèria d'ocupació en coordinació amb els Centres de FP i els seus alumnes. És un servei especialitzat en la gestió ràpida i eficaç de les ofertes d'ocupació formulades per les empreses.

En què consisteix?

La intermediació laboral és el conjunt d'accions que tenen per objecte posar en contacte les ofertes de treball amb els treballadors que busquen una ocupació, per a la seva col·locació. La intermediació laboral té com a finalitat proporcionar als treballadors una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar als ocupadors els treballadors més apropiats als seus requeriments i necessitats.

A qui va dirigit?

A totes aquelles empreses que desitgin disposar de persones candidates adequades amb les quals cobrir els seus llocs de treball, bé a través de la realització de pràctiques FCT o de la nostra Borsa d'Ocupació.

Com actua?

A través dels Tutors d'Intermediació Laboral compost per un conjunt de professionals especialitzats en la formació i preparació de candidats, que l'atendran de forma personalitzada.

Quins serveis ofereix?

• Informació a les empreses sobre els diferents serveis de l'Departametno FP-Empresa i dels centres de formació associats.

• Assessorament personalitzat a l'empresa en les necessitats d'incorporació de personal.

• Presentació de candidatures adequades i degudament qualificades a l'empresa.

• Suport tècnic en el procés de contractació.

• Ha d'estar registrat per poder inserir la seva oferta Fes.

Processant la petició. Espera, si us plau!