/informacio-curs/media/informacio-curs-stucom.jpg

Informació curs 2022 / 2023

Calendari Escolar Curs 22-23 

Comanda de material 2022-2023

Ampliació termini per enviament a casa del material

Inici de curs

Calendari de reunions de mares i pares d'octubre

0. 1er Batxillerat

Informació 1r de batxillerat

Crèdit 0 Matemàtiques

Crèdit 0 Català

Crèdit 0 Castellà


1. Procediment de preinscripció

 Consulta el procediment de preinscripció


2. Calendari de preinscripció

 Consulta el calendari de preinscripció


3. Informació sobre la inscripció i matrícula 2022 / 2023

 Consulta el procés per la inscripció i matricula


4. Publicació de llistats de la preinscripció

  • BATXILLERAT

23 maig 2022 - Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

03 juny 2022 - Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions

09 juny 2022 - Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera  petició ordenada

22 juny 2022 - Publicació de Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

22 juny 2022 - Publicació de la llista d'Alumnes preinscrits al centre

22 juny 2022 - Publicació de la llista d'espera

  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

06 maig 2022 - Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos

16 maig 2022 - Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

9 juny 2022 - Publicació de la llista amb la puntuació provisional (alumnat amb continuïtat)

9 juny 2022 - Publicació de la llista amb la puntuació provisional (resta de l'alumnat)

22 juny 2022 - Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions (alumnat amb continuïtat)

22 juny 2022 - Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions (resta de l'alumnat)

28 Juny 2022 - Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada (alumnat amb continuïtat)

28 Juny 2022 - Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada (resta de l'alumnat)

8 Juliol 2022 - Publicació de la llista d'admesos (alumnes amb continuïtat)

15 juliol 2022 - Publicació de la llista d'admesos (Resta de casos)

12 septembre 2022 - Publicació de vacants

  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

23 juny 2022 - Publicació de llistes amb el barem provisional

5 juliol 2022 - Publicació de llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

7 juliol 2022 - Publicació de llistes ordenades

15 juliol 2022 - Publicació de les llistes d'admesos

12 septembre 2022 - Publicació de vacants


 


Processant la petició. Espera, si us plau!