/informacio-curs-2020-2021/media/nou-curs-academic.jpg

Informació curs 2020-2021


0. Sessions informatives inici del curs 2020 / 2021

 CFGM: dijous 10 a les 17h - Documentació families alumnes CFGM

 BATXILLERAT: dijous 10 a les 18h - Documentació families alumnes Batxillerat

 CFGS: dimarts 15 a les 17h Dcoumentació families alumnes CFGS


1. Mesures de Covid-19, del curs 2020 / 2021

 Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius

Pla de mesures del curs 2020-2021 sobre el COVID-19 - STUCOM CENTRE D'ESTUDIS

/Salut (Gencat) - Carta a Families , mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

/Salut (Gencat) - Altres recomanacions i procediment d'actuació

/Salut (Gencat) - Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)


2. Pla d'orbertura 2020 / 2021

PLA D’OBERTURA - STUCOM CENTRE D'ESTUDIS (Actualiza't)


3. Calendari escolar 2020 / 2021

Calendari inici de curs (Actualitzat el 27/08/2020)

Resum calendari escolar (Actualitzat el 25/09/2020)


4. Repàs per els alumnes de 1r de batxillerat: dossier de repàs de matemàtiques

Pels alumnes de 1r de batxillerat que facin Matemàtiques o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (tots els itineraris excepte el M) tenen a la seva disposició, al web de l’escola, un dossier de repàs. Es molt recomanable que el puguin fer abans de començar el curs; el primer dia de classe el podran entregar al professorat de matemàtiques (és de caràcter voluntari).

PDF de repàs de materia de matemàtiques


5. Comanda de llibres

A continuació us adjuntem la circular informativa que fa referència a la comanda de llibres per al proper curs 2020-2021. Abans de realitzar la comanda és molt important llegir aquesta circular.

Circular comanda llibres

PER ACCEDIR A LA PLATAFORMA DE COMPRA DE LLIBRES:

1. Indicar "STUCOM" com a clau d'accés

2. ENLLAÇ: https://pedidos.jnadal.cat/pedidos/ca


6. Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020 / 2021, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-25755

Processant la petició. Espera, si us plau!