Ideari

Stucom Centre d’ estudis fonementa el seu Ideari Educatiu amb l’ objectiu d’ oferi un servei a la societat, obert i global.

Formació integral de l’alumne, fet que exigeix vetllar per una formació professional i tècnica rigorosa, de qualitat i, al mateix temps, per un desenvolupament personal que els prepari per la seva inserció lliure en la societat.

Qualitat docent a partir de professionals de reconeguda competència i prestigi així com una àmplia experiència professional que possibilitarà una connexió real i adequada amb el món de l’empresa.

Iniciativa privada que promou un ensenyament personalitzat, lluny de tota massificació, a partir d’una estreta i cuidada interelació alumne-professor-escola i de la definició d’un estil pedagògic que permet desenvolupar al màxim el potencial de cadascuna de les persones que forma.

Projecció internacional com element essencial per la preparació de professionals capaços de desenvolupar-se dins la diversitat social, cultural i econòmica de la nostra societat, derivada principalment de la ràpida internacionalització de les relacions econòmiques i empresarials.

Processant la petició. Espera, si us plau!