FP Dual

La formació professional en alternança i dual

L'empresa incorpora alumnes com a becaris o aprenents, perquè es formin participant en activitats productives, de conformitat amb un pla prèviament acordat amb el centre docent.

L'empresa instrueix, tutela i avalua l'alumne, en col·laboració amb el centre docent.

L'alumne disposa d'un contracte de treball (com el contracte per a la formació i l'aprenentatge), o una beca de formació remunerada. En ambdós casos l'alumnat té alta a la Seguretat Social, amb les bonificacions i exempcions previstes.

En què consisteix?

L'FP en alternança permet adaptar l'horari lectiu perquè els estudiants cursin la formació professional mentre realitzen una activitat productiva a l'empresa.

El temps de dedicació entre formació i activitat a l'empresa podrà ser de fins a 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries.

Els objectius de l'alternança entre la formació i el treball són els següents:

  • · Permetre un procés simultani, integrat i coordinat de formació i treball de l'alumnat de cicles formatius, entre el centre docent i les empreses.
  • · Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves que inicien la seva professionalització en un determinat camp.
  • · Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels joves.
  • · Oferir estímuls positius a l'alumnat ia les empreses, motivant les persones que finalitzen l'ensenyament general i tenen necessitat de incorporar-se al mercat laboral perquè ho facin des d'un cicle formatiu amb la competència professional suficient i adequada.

A qui va dirigit?

Beneficis