Exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45

Accés Universitat +25 i +45

 


Majors de 25:  CALENDARI DE LES PROVES I UBICACIÓ DEL TRIBUNAL

Fase general: dissabte, 5 de maig de 2012

  • de 9.00 h. a 9.30 h.: comprovació de les dades dels candidats
  • de 9.30 h. a 11.30 h.: comentari de text
  • de 12.00 h. a 13.30 h.: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera 

Fase específica: dissabte, 12 de maig de 2012

  • de 9.00 h.a 9.30 h.: comprovació de les dades dels candidats
  • de 9.30 h.a 12.30 h.: els dos exercicis corresponents a les matèries de l’opció triada

Lloc on es faran les proves: ubicació de les aules (pendent publicació)

Majors de 45:  CALENDARI DE LES PROVES I LLOC ON ES FARAN

Data de la prova: dissabte, 5 de maig de 2012, amb l'horari següent:

5 de maig (dissabte)
(els mateixos exercicis que els de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys)
De 9.00 h. a 9.30 h. : comprovació de dades dels candidats
De 9.30 h. a 11.30 h. : comentari de text
De 12.00 h. a 13.00 h. : els dos exercicis de llengua (catalana i castellana)

Lloc on es farà la prova: ubicació de les aules (pendent de publicació)

Trobareu més informació a:

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/MG25.html

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/MG45.html
Processant la petició. Espera, si us plau!