Curs de preparació a les Proves d'Accés a Grau Superior

Vols preparar les Proves d'Accés a Grau Superior?

Fent aquest curs si l'avaluació del curs és superior a 5 (* el 20% d'aquesta nota) es sumarà a la nota final de la prova externa, si aquesta ha estat major o igual a 4.
* RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

 • Durada: Un curs acadèmic.
El curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior va dirigit a tot aquell alumnat que compleixi els requisits oficiales per a presentar-se a la prova d’accés a CFGS
 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques.

Dues matèries més que depenen del cicle formatiu escollit. La persona aspirant triarà, en el moment de realitzar la inscripció, dues matèries entre les indicades com específiques.

El centre ofereix les següents matèries específiques:

Opció A:
 • Dibuix Tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial
Opció B:
 • Ciències de la Terra i el Medi ambient
 • Biologia
 • Química
 • Educació Física *
Opció C:
 • Economia i Organització d'empresa
 • Geografia
 • Segona Llengua Estrangera
 • Psicologia
Opció D:
 • Educació Física *
 • Biologia
 • *CTMA Ciència de la Terra i Medi ambient
 • Química
* Educació Física: obligatòria per accedir en Cicles de *Ensenyament esportius.
 • De la part comuna: En cas que s'hagi superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas no cal acreditar l'experiència laboral).
 • De la part específica:
  • Si l'alumne té el títol de CFGM del mateix grup que el CFGS que vol accedir.
  • Haver superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys en els estudis universitaris als quals permet accedir el CFGS.
  • Si es pot acreditar un any d'experiència laboral reconeguda oficialment en una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
  • Si es poden acreditar tres anys d'experiència laboral reconeguda oficialment en el mateix grup professional, si la categoria reconeguda (grup de cotització) és inferior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
 • La Direcció General de Formació Professional pot estudiar altres exempcions no contemplades anteriorment.

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!