Formació Professional Oficial a Distància / OnLine

Què és la Formació Professional a Distància (OnLine)?

La Formació Professional a distància (OnLine) té com a finalitat la formació de caràcter professional per a persones, que vulguin millorar la seva qualificació professional o preparar-se per a l'exercici d'altres professions i a les que les seves circumstàncies socials, laborals o familiars els impedeixen o dificulten cursar cicles formatius de FP en règim presencial, l'oferta es flexibilitza i permet cursar aquests estudis en règims d'ensenyament presencial o a distància.

Els títols que s'obtenen en cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior en aquesta modalitat a distància (OnLine) són els mateixos que en la modalitat presencial, i tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional. Cada persona, pot triar els mòduls professionals que desitja cursar anualment en funció de les seves circumstàncies personals i la seva disponibilitat.

Els centres del grup STUCOM estan adherits a la xarxa de centres Linkia FP i ofereixen nou Cicles Formatius a Distància.

Per què fer la Formació Professional a Distància (ONLINE) a STUCOM?

 • 1. Flexibilitat
  Possibilitat de triar el teu itinerari formatiu en funció de les teves necessitats personals i de la teva disponibilitat horària, facilitant la conciliació de l'aprenentatge amb altres responsabilitats familiars o personals.

 • 2. Classes virtuals en directe
  STUCOM ofereix la plataforma de formació OnLine de LinkiaFP, per poder assistir a les classes en directe i poder preguntar al mateix moment al professor. Si l'horari no et permet assistir en directe, la classes queden gravades perquè les puguis consultar sempre que vulguis. A més podràs fer consultes personals als teus professors.

 • 3. Avaluació contínua
  El treball i l'avaluació contínua seran els elements clau per a la superació dels diferents mòduls (assignatures), obtenint així la titulació oficial.

 • 4. Inserció laboral
  A STUCOM ens preocupem de col·locar amb èxit als nostres alumnes en el mercat laboral. El departament Escola-Empresa està en permanent contacte amb les empreses dels àmbits professionals del cicles que impartim, i és l’encarregat de rebre, tramitar i posar a disposició dels alumnes les ofertes laborals rebudes a la Intranet d'STUCOM tant per als alumnes com per als ex-alumnes. Oferim orientació laboral i assessorament en la recerca de treball per oferir una sortida professional d’acord amb el perfil de l'alumne i les seves motivacions.

 • 5. Exàmens oficials a 6 ciutats
  STUCOM (LinkiaFP) ofereix la possibilitat de fer els exàmens oficials a Barcelona, Madrid, Bilbao, València, Oviedo i Sevilla sense necessitat de proves lliures. Amb això donem resposta a totes aquelles persones amb problemes per adaptar els estudis al seu ritme de vida.

 • 6. Tutories
  Us oferim el poder estar en permanent contacte amb el teu tutor. Aquest t'aconsellarà i guiarà per obtenir els millors resultats.

Les pràctiques en empreses (FCT) en la FP a Distància

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l'obtenció del títol oficial del cicle formatiu, i té com a objectiu principal, completar el coneixement i les competències de l'alumne adquirides en l'àmbit acadèmic, apropant-lo a la realitat del món productiu, amb la finalitat d'enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.

STUCOM, amb més de 45 anys d'experiència, disposa d'una borsa de més de 800 empreses on podràs realitzar les teves pràctiques.