Formació Professional Oficial a Distància / OnLine

Què és la Formació Professional a Distància (OnLine)?

La Formació Professional a distància (OnLine) té com a finalitat la formació de caràcter professional per a persones, que vulguin millorar la seva qualificació professional o preparar-se per a l'exercici d'altres professions i a les que les seves circumstàncies socials, laborals o familiars els impedeixen o dificulten cursar cicles formatius de FP en règim presencial, l'oferta es flexibilitza i permet cursar aquests estudis en règims d'ensenyament presencial o a distància.

Els títols que s'obtenen en cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior en aquesta modalitat a distància (OnLine) són els mateixos que en la modalitat presencial, i tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional. Cada persona, pot triar els mòduls professionals que desitja cursar anualment en funció de les seves circumstàncies personals i la seva disponibilitat.

Els centres del grup STUCOM estan adherits a la xarxa de centres Linkia FP i ofereixen nou Cicles Formatius a Distància.

Per què fer la Formació Professional a Distància (ONLINE) a STUCOM?

 • 1. Flexibilitat
  Possibilitat de triar el teu itinerari formatiu en funció de les teves necessitats personals i de la teva disponibilitat horària, facilitant la conciliació de l'aprenentatge amb altres responsabilitats familiars o personals.

 • 2. Classes virtuals en directe
  STUCOM ofereix la plataforma de formació OnLine de LinkiaFP, per poder assistir a les classes en directe i poder preguntar al mateix moment al professor. Si l'horari no et permet assistir en directe, la classes queden gravades perquè les puguis consultar sempre que vulguis. A més podràs fer consultes personals als teus professors.

 • 3. Avaluació contínua
  El treball i l'avaluació contínua seran els elements clau per a la superació dels diferents mòduls (assignatures), obtenint així la titulació oficial.

 • 4. Inserció laboral
  A STUCOM ens preocupem de col·locar amb èxit als nostres alumnes en el mercat laboral. El departament Escola-Empresa està en permanent contacte amb les empreses dels àmbits professionals del cicles que impartim, i és l’encarregat de rebre, tramitar i posar a disposició dels alumnes les ofertes laborals rebudes a la Intranet d'STUCOM tant per als alumnes com per als ex-alumnes. Oferim orientació laboral i assessorament en la recerca de treball per oferir una sortida professional d’acord amb el perfil de l'alumne i les seves motivacions.

 • 5. Exàmens oficials a 6 ciutats
  STUCOM (LinkiaFP) ofereix la possibilitat de fer els exàmens oficials a Barcelona, Madrid, Bilbao, València, Oviedo i Sevilla sense necessitat de proves lliures. Amb això donem resposta a totes aquelles persones amb problemes per adaptar els estudis al seu ritme de vida.

 • 6. Tutories
  Us oferim el poder estar en permanent contacte amb el teu tutor. Aquest t'aconsellarà i guiarà per obtenir els millors resultats.

Les pràctiques en empreses (FCT) en la FP a Distància

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l'obtenció del títol oficial del cicle formatiu, i té com a objectiu principal, completar el coneixement i les competències de l'alumne adquirides en l'àmbit acadèmic, apropant-lo a la realitat del món productiu, amb la finalitat d'enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.

STUCOM, amb més de 45 anys d'experiència, disposa d'una borsa de més de 800 empreses on podràs realitzar les teves pràctiques.
Processant la petició. Espera, si us plau!