Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional | STUCOM

Per què estudiar el CFGS de Comerç Internacional?

L’objectiu dels professionals del Comerç Internacional es centra en la gestió de totes les operacions d’importació i exportació dels productes de qualsevol tipus d’empresa amb presència als mercats exteriors.

  • Titulació: Tècnic/a Superior en Comerç Internacional.
  • Objectiu: Aquest curs capacita l’alumne per planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la normativa vigent.
  • Durada: 2 cursos acadèmics (2000 hores), 350 hores de pràctiques.

Mòdul 1.Gestió administrativa del comerç internacional
Coneixement de les aliances comercials a través de les diverses institucions i organismes internacionals rellevants pels mercats exteriors. Codificació internacional dels articles. Estudi i implementació dels Incoterms. Realització dels tràmits necessaris per realitzar una operació d’exportació i importació.

Mòdul 2. Finançament Internacional
Coneixement del funcionament del mercat de divises i gestió del risc de tipus de canvi. Recerca, d’una banda, dels diferents insturments utilitzats per financiar una operació d’exportació i importació i, de l’altra banda, dels productes financers i/o assegurances per reaitzar cobertura de riscos comercials i de país

Mòdul 3. Mitjans de pagament internacionals
Coneixement i gestió dels diferents mitjans de pagament/cobrament més utilitzats en el mercat internacional depenent del país a exportar/importar.

Mòdul 4. Gestió econòmica i financera de l'empresa
Conèixer els mecanismes per posar en marxa legal i financerament una empresa. Realització de documents comercials nacionals (factures); gestió del pressupost i tràmits fiscals.

Mòdul 5. Transport internacional de mercaderies
Gestió operativa del transports en els enviaments internacionals. Selecció del medi de transport més adient per cada operació i tramitació del respectiu contrac- te de transport: CMR o Contracte de transport internacional terrestre, CIM o contracte de transport internacional ferroviari, Bill of Lading(BL), Air Waybill(AWB).

Mòdul 6. Logística d'emmagatzematge
Gestió i coneixement del dipòsits o magatzems del comerç internacional: dipòsits duaners, zones franques, etc. Coneixement de la figura del OEAs o Operadors Econòmics Autoritzats. Planificació logística i gestió del magatzem. Anàlisi de la demanda i els estocs.

Mòdul 7. Màrqueting internacional
Elaboració del pla de màrqueting internacional: investigació i llançament de productes (adaptació del producte, preu, comunicació i distribució) a mercats exteriors.

Mòdul 8. Sistema d'informació de mercats
Investigació, coneixement i funcionament dels mercats internacionals: recerca d’informació per prendre les decisions oportunes d’empresa.

Mòdul 9. Negociació internacional
Coneixement dels recursos per empatitzar oferta i demanda de manera eficient en entorns internacionals. Negociació de les especificitats de les relacions entre proveïdors i clients en mercats internacionals.

Mòdul 10. Comerç digital internacional
L’objectiu d’aquest mòdul és que els alumnes tinguin una aproximació a aquesta nova disciplina viva i en canvi constant en un entorn internacional. Se’ls introdueix en conceptes fonamentals com el SEO/SEM i el Social Media Plan.

Mòdul 11.Anglès
L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumne obtingui un bon nivell d’anglès propi de l'àmbit comercial, financer, i empresarial. Al seu torn, l'alumne opta a la realització de l’examen BEC (Busness English Certificate) de Cambridge al Juny, en el propi centre.

Mòdul 12. Segona llengua estrangera.
Assolir un mínim de competències lingüístiques per comunicar-nos en francès i alemany.

Mòdul 13. Formació i orientació laboral
Recerca d’ocupació. Coneixement dels drets i deures laborals i seguretat en l’entorn de treball.

Mòdul 14. Projecte de comerç internacional
Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents mòduls, els alumnes elaboraran un treball de síntesi en el que portaran a terme un procés global de gestió mitjançant l’exportació d’un producte a un país ubicat fora de l’àmbit de la Unió Europea.

Mòdul 15. Formació en centres de treball
Pràctiques en empreses del sector: transitàries, navilieres, departament d’exportació, empreses de transport, agències de duanes, etc.

Mòdul 16. Anglès tècnic avançat
Els alumnes treballen la llengua anglesa a nivell tècnic avançat utilizant concenptes propis del cicle

  • Departament import/export de les empreses.
  • Empresa de transport. Navilieres.
  • Operador de transport: agències, transitàries, operadors logístics, emmagatzemistes-distribuidors.
  • Empreses consignatàries.
  • Agències de duanes.
  • Banca: departament d’internacional.
  • Tècnic de marketing internacional
Estudis pendents d'aprovació per la Generalitat de Catalunya

Altres estudis relacionats

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!