Estudis a STUCOM : Batxillerat, CFGS, CFGM, Curs d'accés, Formació Continua Ocupacional, Formació Online

Estudis a STUCOM

Batxillerat

El Batxillerat és un cicle educatiu de dos cursos escolars (16-18 anys) que combina la unió entre els objectius generals dels continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius.

Cicles Formatius de Grau Superior ( CFGS )

STUCOM, per tal d'aconseguir els cicles formatius professionalitzadors, basa la seva formació en el desenvolupament i la constant actualització dels seus extensos recursos informàtics, juntament amb una didàctica activa, dinàmica i participativa, garantida mitjançant un pla sòlid de formació continuada dels seus professors.

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

El CFGM és una etapa de formació que capacita l’alumne/a perquè pugui accedir al mercat laboral. Es basa en una formació professional de caràcter pràctic que elimina els continguts generals a favor dels específics, amb la intenció de centrar l’acció formativa en la capacitació professional bàsica.

Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior Curs o prova d’accés a grau superior (CFGS) s'oferta en modalitat a distància. Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà Curs o prova d’accés a grau mig (CFGM) s'oferta en modalitat a distància. PFI - Programa de Garantia Social

La finalitat d’aquest programa d’auxiliar d’oficines és proporcionar als joves una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se al món laboral o continuar els seus estudis, especialment a la Formació Professional Específica de Grau Mitjà.

Formació continuada

Stucom Centre d'estudis és conscient de les necessitats de Formació Contínua que sorgeixen com a conseqüència de les grans innovacions i canvis que es produeïxen en qualsevol àrea professional i que ens obliguen a un reciclatge constant.
Processant la petició. Espera, si us plau!