Selectivitat 2008

Selectivitat PAU-LOGSE Juny 2004 | Selectivitat PAU-LOGSE anys anteriors | Generalitat

Orientacions per a fer la prova de selectivitat (pdf)

Correccions d'exàmens PAU-LOGSE juny 2004

Biologia (doc) Fisica (doc)

Procesando la petición. ¡Espera, por favor!