Jornades d'empresa: La gran estafa económica

 

Ponent: Eduard Mirapeix

 

Conferència: "La gran estafa económica"

 

En aquesta conferència s´intentarà explicar en llenguatge entenedor l´origen de la crisi econòmica mundial, que si des d´un començament semblava que s´havia iniciat als EEUU i de retruc havia contagiat a la resta de països desenvolupats, passats uns 2-3 anys, s´ha pogut observar que en el cas d´Espanya es deu també i principalment a un creixement desmesurat del sector immobiliari (finals dels 90 i fins 2007)  i per extensió de tota l´economia espanyola, molt pel damunt de les possibilitats reals.

Això ha fet que mentre altres països poden sortir de la crisi amb mesures d´activació econòmica, Espanya haurà de fer reformes estructurals molt més profundes. Unes mesures que mai ningú hagués pensat que es poguessin dur a terme (pensions, salaris funcionaris, sanitat, i un llarg etc...)

 

Data: 19 de gener a les 9:30

 

Duració: 1:15 aprox

 

Procesando la petición. ¡Espera, por favor!