Cicles Formatius de Grau Mitjà, cicle Formatiu, Ciclo formativo de grado medio, Ciclos formativo de Explotación de Sistemas informáticos, CFGM Cicle formatiu de grau mitjà Explotació de sistemes informàtics barcelona OnLine a Distancia Semipresencial

CFGM Sistemes Informàtics i Xarxes

El Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és una etapa de formació que capacita l’alumne/a perquè pugui accedir al mercat laboral. Es basa en una formació professional de caràcter pràctic que elimina els continguts generals a favor dels específics, amb la intenció de centrar l’acció formativa en la capacitació professional bàsica. Objectius Capacitar l´alumne/a per treballar: en empreses de diversos sectors d´activitat econòmica, en el departament d´informàtica o de processament de dades,departament tècnic, en empreses proveïdores o distrïbuidores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses, en empreses de comunicacions; en empreses proveïdores d´Internet i per treballar com a Tècnic/a en manteniment de: sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari, serveis d´Internet,xarxes d´àrea local o Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials Poden accedir al CFGM:
 • Alumnes amb Títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO).
 • Alumnes amb Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau).
 • Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats.
 • Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.
 • Alumnes amb títol de tècnic auxiliar (FP 1er Grau).
Durada 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. (1650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball) Sortides Acadèmiques Sortides Professionals
 • Instal·lació i manteniment de serveis de xarxa
 • Instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Instal·lació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques i corporatives
 • Instal·lació i manteniment de serveis d’Internet
 • Administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o taller
Titulació Tècnic en Gestió de Sistemes informàtics. Mòduls
 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips UF 1: Electricitat a l’ordinador UF 2: Components d’un equip microinformàtic UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic UF 4: Noves tendències de muntatge UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics UF 6: Instal•lació de programari
 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc UF 1: Introducció als sistemes operatius UF 2: Sistemes operatius propietaris UF 3: Sistemas operatius lliures
 • Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari UF 2: El correu i l’agenda electrònica UF 3: Processadors de text UF 4: Fulls de càlcul UF 5: Bases de dades UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions
 • Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa UF 3: Compartició de recursos i seguretat UF 4: Integració de sistemes operatius
 • Mòdul 5: Xarxes locals UF 1: Introducció a les xarxes locals UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals
 • Mòdul 6: Seguretat informàtica UF 1: Seguretat passiva UF 2: Còpies de seguretat UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades UF 4: Seguretat activa UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes
 • Mòdul 7: Serveis de xarxa UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius UF 3: Servidors web i proxy UF 4: Accés a sistemes remots
 • Mòdul 8: Aplicacions Web UF 1: Ofimàtica i eines web UF 2: Gestors d’arxius web UF 3: Gestors de continguts UF 4: Portals web d’aprenentatge UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils
 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral UF 1: Incorporació al treball UF 2: Prevenció de riscos laborals
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 11: Anglès
 • Mòdul 12: Síntesi
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball
Procesando la petición. ¡Espera, por favor!