Erasmus+

Stucom fomenta des de fa més de 14 anys en el seu projecte educatiu intercanvis, la participació en projectes europeus, pràctiques en empreses d'altres països dels seus alumnes i professors pel valor afegit, l'enriquiment, la millora qualitativa que totes aquestes activitats suposen per a la nostra comunitat educativa.

Els alumnes de cicles realitzen pràctiques en empreses d'altres països, els de Batxillerat participen en intercanvis amb col·legis europeus i els professors i direcció participen en projectes per a millorar la formació utilitzant les noves tecnologies.

Pretenem que els nostres alumnes aprenguin d'altres cultures i costums, per a innovar, per a fomentar en ells un esperit emprenedor i motivar-los a crear els seus propis negocis i a guanyar experiència a la seva especialitat i per a què aprofundeixin en la seva formació.

El nou programa Erasmus+ recolza accions en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport durant el període 2014-20.

El programa ofereix subvencions i oportunitats a estudiants, alumnes en pràctiques, i al personal docent i recolza associacions transnacionals per a què comparteixin pràctiques innovadores.

Stucom ha participat en programes anteriors finançats per la Comissió Europea i aquest any alguns dels nostres projectes han aconseguit finançament amb el nou programa Erasmus+

Projectes

Implementing Serious Games In Entrepreneurship Education (ISGEE)

It is a Erasmus + KA2 project with the next partners:
The University of Szeged
West University of Timișoara
Technical University of Ostrava
STUCOM
Univations
Expertissa Timisoara


Description:
The project is aimed at creating a serious game called Entrepoly. The game is free and accessible to everyone, being registered on the project platform it is possible to personalize the game's content. The orientation of the game is the development of entrepreneurial skills through interaction with different characters in "houses" of the game. There are the different "houses" or sections: Creativity, Risk-taking, Business Thinking, Idea Generation.

Results of the project:

Link: isgee.eu

Es tracta d'un projecte Erasmus + KA2 en què participen els següents socis:
The University of Szeged
West University of Timișoara
Technical University of Ostrava
STUCOM
Univations
Expertissa Timisoara


Descripció:
El projecte està orientat a crear un joc seriós anomenat Entrepoly. El joc és gratuït i accessible per a tothom, estant registrat a la plataforma del projecte és possible la personalització del contingut del joc. L'orientació del joc és el desenvolupament de les habilitats d'emprenedoria a través de la interacció amb diferents personatges a “cases” del joc. Hi ha les diferents “cases” o seccions: Creativitat, Presa de riscos, Pensament de negoci, Generació d'idees.

Resultats del projecte:

Enllaç: isgee.eu


WE TOMORROW - [Erasmus+ K202]: Web del projecte  -   facebookEl projecte té com objectius:

  • 1- Reduir l'abandonament escolar en concret el dels alumnes d'FP.
  • 2- Crear metodologies més atractives que millorin les competències clau en l'FP.
  • 3- Fomentar l'esperit emprenedor dels alumnes d'FP ensenyant-los a crear "Packs de Realitat Virtual".
  • 4- Establir una metodologia intergeneracional que fomenti la col·laboració i suport dels joves de FP a la població més gran.
  • 5- Fomentar la millora de la qualitat vida d'aquest sector de població.
  • 6- Implementar les metodologies de 3 projectes Europeus: "Virtual Class 4 us", "Gain Time" i "Sharing is Caring".
  • 7- Implicar equips indisciplinables i internacionals en el projecte que amb el seu feedback facilitaran l'èxit de la implementació del mateix.

Los socios integrants són 4 centres de FP, (en Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca i Espanya) una associació especialitzada en formació no formal i en comunicació (França) i una empresa informàtica (Polònia ). A més participaran organitzacions que treballen amb sèniors i empreses informàtiques.

 

Carta Erasmus+

erasmuscharter

STUCOM ha obtingut la Carta Erasmus per a l'Educació Superior. Permet realitzar un període d'estudis en un altre país europeu, en el període 2014-2020.

Projecte Erasmus+

erasmusplus

Projectes que tenen com a finalitat recolzar pràctiques innovadores en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

Altres projectes

pools-3

Projectes europeus que fomenten el coneixement de cultures i costums, intercanvis, pràctiques en empreses i preparació per a exàmens oficials.

Processant la petició. Espera, si us plau!