Els nostres compromisos

 
  • Formació pràctica: Oferir una formació de qualitat posant èmfasi en el vessant més pràctic ens permet dotar l’alumne de les eines i recursos útils i immediatament aplicables a l’empresa.
  • Vincles amb l’empresa: Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els currículums i continguts dels cicles a les seves exigències, dotant de major empleabilitat els nostres alumnes
  • Relacions internacionals: Els vincles amb escoles i empreses d’altres països ens permeten donar als nostres alumnes una visió global del mercat de treball, que va més enllà de les nostres fronteres.
  • Innovació: Potenciar l’ús de noves tecnologies dins i fora de l’aula ens permet millorar la nostra tasca de formacions i alhora capacita tecnològicament els nostres alumnes.
  • Tracte personalitzat: Tractar a cada alumne de forma individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi acurada de les competències i habilitats de cada alumne ens permetrà potenciar-les i complementar-les.