/consell-presentacio-treballs-recerca/media/treballs-recerca-consells-presentacio.jpg

Consells per fer una bona presentació i exposició oral del Treball de Recerca

El treball de recerca l'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya. Normalment normalment s'inicia en el tercer trimestre del primer any i finalitza entre el primer i segon trimestre del segon curs. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat.

Degut a la seva importància us donem una sèrie de consells.

1. Presentació powerpoint del treball de recerca

En les exposicions orals les eines de suport visual són molt útils com a recursos per:

 • Estructurar l'exposició
 • Reforçar-ne els continguts importants
 • Fer-la més atractiva.

És important saber gestionar de manera adequada la informació que es vol comunicar.

Qüestions sobre el format:

 • Portada, mateix títol que has fet servir en el treball escrit, data, curs, "treball de recerca" com a subtítol, nom i cognoms teus i del professor que t'ha dirigit el treball.
 • Sumari, sense l'apartat de bibliografia ni els annexos del treball.
 • Introducció, és important pensar com començaràs. Prepara un ganxo per introduir la presentació: una pregunta, una citació, una anècdota... però sense perdre formalitat.
 • Cos de l'exposició, en diversos subapartats, segons el cos del treball escrit.
 • Conclusió, a més de la paraula 'conclusió' hi ha d'haver en forma de llistat les conclusions a les què has arribat.
 • Diapositiva de tancament, un exemple seria amb el logotip del centre educatiu, un text molt breu, una citació, un "gràcies per la vostra atenció", el teu nom...

Sobre la qualitat formal

 • És millor usar una lletra fosca sobre fons clar.
 • El fons de pantalla fosc amb lletra clara és més complicat de llegir.
 • Els colors freds transmeten més formalitat que els colors càlids.

Sobre el contingut

 • No posar tota la informació a les diapositives, només els continguts importants.
 • Procura transmetre la jerarquia d'idees.
 • Fes servir recursos gràfics, quadres, taules...
 • Un cos de lletra suficientment grossa perquè tots la puguin llegir.
 • No abusar de text a les diapositives.
 • Sigues homogeni en l'ús dels recursos lingüístics.
 • Que el PowerPoint sigui una eina de suport a l'exposició.

Qualitat lingüística de la presentació

Revisa la correcció ortogràfica i gramatical. Molt important tornar-la a revisar. Un error gramatical projectat queda magnificat i tothom s'hi fixa i se’n recorda.

2. Exposició Oral del treball de recerca

En la comunicació oral hi intervenen tres elements amb el percentatge següent:

 • La paraula (7%)
 • El to de veu (38%)
 • El llenguatge corporal (55%)

Un cop fent l'exposició, el protagonista ets tu i el contingut, el PowerPoint serà només la teva ombra, una ajuda, per tant:

 • Comenta oralment els gràfics: d'on provenen, curiositats, tendències...
 • No diguis la paraula 'diapositiva' en l'exposició oral, digues 'contingut'.
 • Mira els oients (80%) I la pantalla (20%), si cal, mira els papers amb anotacions com a suport (10%).
 • No encenguis el projector fins que tinguis el fitxer que vols projectar preparat.
 • Important no tapar la pantalla amb el cos.
 • Saber controlar els nervis: agafar un bolígraf i mantenir-lo a les mans pot ser-te útil.

Altres consells per fer el Treball de Recerca de Batxillerat

Si encara no has començat el treball de recerca o estàs en el procés de desenvolupament, també et donem algunes pàgines web on et poden servir de guia en el teu treball de recerca de Baxillerat

 

Processant la petició. Espera, si us plau!