Cicle Formatiu, Cicles Formatius de Grau Superior CFGS Barcelona Online Semipresencial a Distancia

Cicles Formatius de Grau Superior CFGS

STUCOM ofereix les següents Titulacions en Cicles formatius ( CFGS):

 També s'imparteix al Centre d'Estudis Sant Francesc  amb la col·laboració del Grup STUCOM més Oferta Formativa Mitjançant una PROVA d'ACCÉS es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior.Dins de l'actual sistema educatiu que proposa la LOGSE, existeixen dos nivells de formació SUPERIOR: La universitària i els Cicles Formatius de Grau Superior, que concedeixen la Titulació de Tècnic Superior en l'especialitat professional escollida. És, per tant, una etapa de Formació Superior Professional i específica ordenada modularment i que dóna la qualificació necessària per executar les tasques pròpies d'una professió. STUCOM, per tal d'aconseguir aquest objectiu clarament professionalitzador, basa la seva estratègia formativa en el desenvolupament i la constant actualització dels seus extensos recursos informàtics, juntament amb una didàctica activa, dinàmica i participativa, garantida mitjançant un pla sòlid de formació continuada dels seus professors. Els Cicles Formatius tenen una durada variable estipulada en hores.

Processant la petició. Espera, si us plau!