CFGM Cicle formatiu de grau mitjà, Gestió administrativa barcelona OnLine a Distancia Semipresencial

CFGM Gestió Administrativa

El Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és una etapa de formació que capacita l’alumne/a perquè pugui accedir al mercat laboral. Es basa en una formació professional de caràcter pràctic que elimina els continguts generals a favor dels específics, amb la intenció de centrar l’acció formativa en la capacitació professional bàsica. Accés Poden accedir al CFGM:

 • Alumnes amb títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO).
 • Alumnes amb títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau).
 • Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats.
 • Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.
 • Alumnes amb títol de tècnic auxiliar (FP 1r Grau).

Durada 2.000 hores, distribuïdes en un curs acadèmic. (350 de formació en centres de treball) Sortides Acadèmiques

Sortides Professionals

 • Auxiliar administratiu
 • Ajudant d'oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar Administratiu de Gestió de Personal
 • Auxiliar Administrativo de l'Administració Pública
 • Recepcionista
 • Emprat d'atenció de client
 • Emprat de Tresoreria
 • Emprat de mitjans de pagament

Titulació Tècnic en Gestió Administrativa. Mòduls:

 • Mòdul professional 1: Comunicació empresarial i atenció al client. UF 1: Comunicació empresarial oral. UF 2: Comunicació empresarial escrita. UF 3: Sistemes d'arxiu. UF 4: Atenció al client/usuari.
 • Mòdul professional 2: Operacions administratives de compravenda. UF 1: Circuit administratiu de la compravenda. UF 2: Gestió d'estocs. UF 3: Declaracions fiscals derivades de la compravenda.
 • Mòdul professional 3: Operacions administratives de recursos humans. UF 1: Selecció i formació. UF 2: Contractació i retribució. UF 3: Processos de l'activitat laboral.
 • Mòdul professional 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria. UF 1: Control de tresoreria. UF 2: Tramitació d'instruments financers. UF 3: Operacions financeres bàsiques.
 • Mòdul professional 5: Tècnica comptable. UF 1: Patrimoni empresarial i metodologia comptable. UF 2: Cicle comptable bàsic. UF 3: Cicle comptable mitjà.
 • Mòdul professional 6: Tractament de la documentació comptable. UF 1: Preparació i codificació comptable. UF 2: Registre comptable. UF 3: Comptes anuals bàsics. UF 4: Verificació i control intern.
 • Mòdul professional 7: Tractament informàtic de la informació. UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals. UF 2: Ordinografia i gravació de dades. UF 3: Tractament de la informació escrita i numèrica. UF 4: Tractament de dades i integració d’aplicacions. UF 5: Presentacions multimèdia de continguts. UF 6: Eines d’internet per a l’empresa.
 • Mòdul professional 8: Operacions administratives de suport. UF 1: Selecció i tractament de la informació. UF 2: Operacions logístiques de suport administratiu.
 • Mòdul professional 9: Anglès UF 1: Anglès tècnic.
 • Mòdul professional 10: Empresa i Administració UF 1: Innovació i emprenedoria. UF 2: Empresa i activitat econòmica. UF 3: Administracions públiques. UF 4: Fiscalitat empresarial bàsica.
 • Mòdul professional 11: Empresa a l'aula UF 1: Empresa a l’aula.
 • Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral UF 1: Incorporació al treball. UF 2: Prevenció de riscos laborals.
 • Mòdul professional 13: Formació en centres de treball
Processant la petició. Espera, si us plau!