CFGM Cicle formatiu de grau mitjà Explotació de sistemes informàtics barcelona OnLine a Distancia Semipresencial

CFGM Sistemes Informàtics i Xarxes

El Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és una etapa de formació que capacita l’alumne/a perquè pugui accedir al mercat laboral. Es basa en una formació professional de caràcter pràctic que elimina els continguts generals a favor dels específics, amb la intenció de centrar l’acció formativa en la capacitació professional bàsica. Objectius Capacitar l´alumne/a per treballar: en empreses de diversos sectors d´activitat econòmica, en el departament d´informàtica o de processament de dades,departament tècnic, en empreses proveïdores o distrïbuidores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses, en empreses de comunicacions; en empreses proveïdores d´Internet i per treballar com a Tècnic/a en manteniment de: sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari, serveis d´Internet,xarxes d´àrea local o Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials Poden accedir al CFGM:

 • Alumnes amb Títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO).
 • Alumnes amb Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau).
 • Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats.
 • Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.
 • Alumnes amb títol de tècnic auxiliar (FP 1er Grau).

Durada 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. (1650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball) Sortides Acadèmiques

Sortides Professionals

 • Instal·lació i manteniment de serveis de xarxa
 • Instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Instal·lació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques i corporatives
 • Instal·lació i manteniment de serveis d’Internet
 • Administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o taller

Titulació Tècnic en Gestió de Sistemes informàtics. Mòduls

 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips UF 1: Electricitat a l’ordinador UF 2: Components d’un equip microinformàtic UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic UF 4: Noves tendències de muntatge UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics UF 6: Instal•lació de programari
 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc UF 1: Introducció als sistemes operatius UF 2: Sistemes operatius propietaris UF 3: Sistemas operatius lliures
 • Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari UF 2: El correu i l’agenda electrònica UF 3: Processadors de text UF 4: Fulls de càlcul UF 5: Bases de dades UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions
 • Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa UF 3: Compartició de recursos i seguretat UF 4: Integració de sistemes operatius
 • Mòdul 5: Xarxes locals UF 1: Introducció a les xarxes locals UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals
 • Mòdul 6: Seguretat informàtica UF 1: Seguretat passiva UF 2: Còpies de seguretat UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades UF 4: Seguretat activa UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes
 • Mòdul 7: Serveis de xarxa UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius UF 3: Servidors web i proxy UF 4: Accés a sistemes remots
 • Mòdul 8: Aplicacions Web UF 1: Ofimàtica i eines web UF 2: Gestors d’arxius web UF 3: Gestors de continguts UF 4: Portals web d’aprenentatge UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils
 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral UF 1: Incorporació al treball UF 2: Prevenció de riscos laborals
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 11: Anglès
 • Mòdul 12: Síntesi
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball
Processant la petició. Espera, si us plau!