Batxillerats

Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials

ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT Les matèries s'organitzen en crèdits esturcutrats en: UNA PART COMUNA Obligatòria per a tots els alumnes.

 • Llengua catalana i Literatura
 • Llengua castellana i Literatura
 • Llengua estrangera
 • Filosofia
 • Història
 • Educació física (només en Batxillerats diürns)

UNA PART ESPECÍFICA Relacionada amb la modalitat que l’alumne/a ha escollit. L'alumne ha de triar un mínim de 6 assignatures d'entre les de la seva modalitat. A STUCOM es poden cursar les modalitats de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials.

Humanitats i Ciències Socials

 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials
 • Economia i organització d’empresa
 • Grec
 • Economia
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • Història del món contemporani
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Treball de Recerca

UNA PART OPTATIVA D’elecció voluntària que completa la formació de l’alumne/a. L'elecció haurà d'anar d'acord amb la modalitat escollida, i serà orientada pel tutor. Assignatures optatives que ofereix STUCOM

 • Alemany
 • Ampliació de Biologia
 • Ampliació de Ciències de la Terra i Medi Ambient
 • Ampliació de Dibuix
 • Ampliació de Llatí
 • Amplicació de Matemàtiques
 • Amplicació de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Ampliació de Química
 • Comunicació Audiovisual
 • Formació Laboral
 • Francès
Processant la petició. Espera, si us plau!