Batxillerat - El nostre projecte

batxillerat-3

El nostre projecte

  

ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial és un element clau en el procés de formació de l’alumne, els objectius principals de la qual són:

  • Ajudar l’alumne en l’orientació personal, escolar, acadèmica i professional.
  • Contribuir al desenvolupament integral de la persona per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomía.

L’acció tutorial es realitza a diferents nivells: sessions de tutoria en el grup a 1r de batxillerat (una hora a la setmana), tutories individualitzades amb cadascun dels alumnes i reunions periòdiques amb els pares.

A les tutories utilitzem jocs i dinàmiques per fomentar l’autoconeixement. Gràcies al kit de coaching Kitco treballem el desenvolupament personal i la intel·ligència emocional de l’alumne. La clau és descobrir els nostres talents, ser conscients dels nostres valors i aprendre a gestionar les nostres emocions per tal de prendre bones decisions i de millorar les relacions interpersonals. En definitiva es tracta d’adquirir competències per saber qui som, què volem i com aconseguir el millor de nosaltres mateixos.

Per altra banda Oriol Mercadé, psicòleg especialitzat en rendiment i son, realitza unes sessions d’entrenament psico-emocional. Es tracta de generar consciència sobre elements clau pel bon rendiment dels alumnes: la motivació, el descans, la intel·ligència emocional i el control de l’ansietat. A més els ofereix recursos pràctics que els ajuda a superar els obstacles que apareixen en una edat tan complexa: establiment d’objectius SMART, la visualització, eines per a la salut mental, les habilitats socials, el Mindfulness, la focalització de l’atenció, el control de pensaments, el pla d’examen, etc.

Per últim, de la mà de la Marta Mirapeix realitzem un taller per treballar actituds clau per desenvolupar-se en el dia a dia: confiança, optimisme, valentia i perseverança. Gràcies a aquesta activitat els nostres alumnes comparteixen experiències i consells per encaixar i superar reptes i dificultats.

4


SISTEMA D'AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació dels continguts a Batxillerat vénen determinats per la següent ponderació:

1er de Batxillerat: 90% Conceptes i procediments i 10% d’actitud.

2n de Batxillerat: 90% Conceptes i procediments i 10% d’actitud.

A principi de curs, el professorat entrega als alumnes un “Syllabus”, document on queda constància, entre d’altres aspectes, del sistema d’avaluació de la matèria. Aquest document és un resum de la programació i també està a la disposició de l’alumne en el campus virtual.

El primer dia de classe i en determinades matèries, el professorat efectuarà una avaluació de la formació dels alumnes a través de les proves d’avaluació inicial, variables segons les matèries.

En el cas de 1r de Batxillerat, es realitzen tres avaluacions: novembre, febrer i maig i una avaluació global al mes de juny, en la qual es porten a terme les Proves Globals d’Aptitud:

Tots els alumnes han de fer la Prova Global d’Aptitud de 7 matèries:

  • Les 4 matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Anglès i Filosofia.
  • Les 3 matèries de modalitat corresponents.

A més a més, els alumnes han de fer la Prova Global d’Aptitud d’aquelles matèries de les quals tinguin alguna avaluació suspesa.

5


COMPETENCIA LINGÜÍSTICA I EXPRESSIÓ ESCRITA

Per tal de millorar les competències en l’àmbit de la comunicació escrita, en finalitzar la Junta de la 1a avaluació, el claustre de professors podrà recomanar un Pla de reforç a aquells alumnes que ho necessitin.


 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!