Avaluació de proveïdors

 

Els tipus de proveïdors de que disposa el Centre d'Estudis STUCOM són els següents:

 1. Proveïdors de material escolar
  1. Llibres
  2. Material oficina
  3. Copisteria
  4. Material tallers
  5. Destrucció paper
 2. Proveïdors de material Informàtic i projecció.
  1. Ordinadors i servidors
  2. Serveis d'allotjament virtual
  3. Elements de projecció
  4. CRM
  5. Llicències Software
  6. Plataforma Gestió
 3. Proveïdors d'elements de comunicació.
  1. Comunicació impresa
  2. Comunicació web
  3. Comunicacions
 4. Proveïdors de serveis
  1. Transport alumnes
 5. Proveïdors de manteniment
  1. Mobiliari
  2. Manteniment Instal·lacions
  3. Obres i reformes
  4. Lloguer edificis
  5. Manteniment ascensor
  6. Manteniment extintors
 6. Proveïdors d'assessoria/assegurances
  1. Gestoria Laboral
  2. GDPR
  3. Gestoria comptable
  4. Assessor educació
  5. Assegurances
  6. Auditories Subvencions
  7. Certificadora ISO
  8. PRL
 7. Proveïdors de formació.
  1. Formació On Line

Tal i com determina el sistema de gestió basat en la norma ISO 9001:2015 que STUCOM té implantat, els proveïdors homologats s'avaluaran anualment en funció dels següents criteris:

Punts (-) per DEMÈRITS
PRODUCTE RETARD DOCUMENTACIÓ *ALTRES
-5 -2 -1 -2
Punts (+) per MÈRITS
RAPIDESA FLEXIBILITAT COL·LABORACIÓ *ALTRES
+5 +2 +1 +2

(*) L'apartat ALTRES pot tenir una puntuació variable a criteri del Responsable de Compres

En cas de puntuació inferior a -3, es procedirà a DESHOMOLOGAR al proveïdor

Processant la petició. Espera, si us plau!