Avaluació de proveïdors

 

Els tipus de proveïdors de que disposa el Centre d'Estudis STUCOM són els següents:

 1. Proveïdors de material escolar:
  1. Llibres
  2. Material oficina
  3. Copisteria
  4. Material tallers
 2. Proveïdors de material Informàtic i projecció:
  1. Ordinadors i servidors
  2. Serveis d'allotjament virtual
  3. Elements de projecció
 3. Proveïdors d'elements de comunicació:
  1. Comunicació impresa
  2. Comunicació web
 4. Proveïdors de servei:
  1. Transport alumnes
 5. Proveïdors de manteniment:
  1. Mobiliari
  2. Manteniment Instal·lacions
  3. Obres i reformes
  4. Lloguer edificis
  5. Manteniment ascensor
  6. Manteniment extintors
 6. Proveïdors d'assessoria:
  1. Gestoria Laboral
  2. LOPD
 7. Proveïdors de formació:
  1. Formació On Line

Tal i com determina el sistema de gestió basat en la norma ISO 9001:2015 que STUCOM té implantat, els proveïdors homologats s'avaluaran anualment en funció dels següents criteris:

Punts (-) per DEMÈRITS
PRODUCTE RETARD DOCUMENTACIÓ *ALTRES
-5 -2 -1 -2
Punts (+) per MÈRITS
RAPIDESA FLEXIBILITAT COL·LABORACIÓ *ALTRES
+5 +2 +1 +2

(*) L'apartat ALTRES pot tenir una puntuació variable a criteri del Responsable de Compres

En cas de puntuació inferior a -3, es procedirà a DESHOMOLOGAR al proveïdor

Processant la petició. Espera, si us plau!