/aprovats-selectivitat-2020/media/selectivitat-2019-stucom.jpg

Alumnes de Batxillerat de Stucom aprovats en la selectivitat

Alumnes de Batxillerat de Stucom 97,2% aprovats a la Selectivitat

La comunitat educativa del Centre d’Estudis STUCOM, es complau en felicitar a tots els seus alumnes de Segon de Batxillerat que s’han presentat a les Proves d’Accés a la Universitat i que, en la seva pràctica totalitat, les han superat.

Volem felicitar ben cordialment els alumnes d’aquesta promoció tot esperant que, després d’haver superat aquestes proves de Selectivitat, puguin cursar amb èxit els estudis universitaris que hagin escollit.

I molt especialment moltes felicitats a l’alumna Carlota Sánchez que ha obtingut una qualificació igual o superior a 9 i que s’ha fet mereixedora de la distinció que el Govern atorga a les persones que igualen o superen el 9 com a nota de selectivitat.

Processant la petició. Espera, si us plau!