Relacions i acords amb empreses

El departament de la Borsa de Treball gestiona la Formació Pràctica en Centres de Treball i orienta els alumnes en les seves futures carreres professionals.

Les pràctiques en empresa permeten adquirir una experiència professional en empreses i institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels nostres estudiants. Aquesta experiència facilita a l’alumne un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral.

Una vegada l’alumne finalitza els seus estudis, la Borsa de Treball de Stucom s’encarregarà de donar suport a l’alumne facilitant-li opcions professionals ajustades al seu perfil professional que el poden portar a una contractació laboral.

Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.

Treballem amb…